PENGIKTIRAFAN DIPLOMA TAHFIZ AL-QURAN DAN AL-QIRAAT KOLEJ HAFIZ OLEH
 KERAJAAN MALAYSIA (JPA)
 
Pada Januari 2013 Kerajaan Malaysia melalui Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia (JPA) telah mengiktiraf Diploma Tahfiz Al-Quran dan Al-Qiraat Kolej Hafiz mulai 27 Mac 2012 setaraf dengan Diploma biasa dari Institut Pengajian Tinggi Awam bagi maksud lantikan ke perkhidmatan Awam. Ini bermaksud, lepasa Kolej Hafiz bukan sahaja boleh menyambung pengajian di Uni Islam Madinah, Uni Al-Azhar, Mesir malah di IPTA dan IPTS dalam Negara, juga boleh bertugas dalam sektor kerajaan atau swasta.
Mabruk...Mudah-mudahan hadiah Allah kepada Kolej Hafiz selepas 30 tahun berusaha melahirkan Generasi Al-Quran dapat memberi sedikit suntikan untuk kami terus berjuang.